wstation
wstation
wstation
wstation
wstation
wstation
wstation
wstation
wstation
wstation
wstation
wstation
wstation
wstation
wstation
wstation
wstation
wstation
wstation
wstation
COVER-WEB-23-1.jpg

คลิกที่ Link ด้านล่างเพื่อเข้าดูขั้นตอนการจองห้องพัก สำหรับโครงการเที่ยวด้วยกัน 

 

หมายเหตุ

กรุณา กรอกรายละเอียดในกล่อง "Personal Request" ให้ครบถ้วนทั้ง 4 รายการ

1. ชื่อ-นามสกุล

2. จังหวัดตามทะเบียนบ้าน

3. เบอร์โทรศัพที่ลงทะเบียนกับ Application เป๋าตัง
4. หมายเลขบัตรประชาชน 4 ตัวสุดท้าย

Monthly Rental